Bio

Kinderen/jongeren

Volwassenen

RughygiŽne

Hoe ?

Contact

 
         
  Hoe proberen we samen dromen te realiseren?      
         
   
 
Onderzoek:

Allereerst bespreekt de ergotherapeut samen met de client (kind of volwassenen) en zijn netwerk (ouders, leerkracht, partners, ... ) welke activiteiten, handelingen of vaardigheden moeilijk zijn.
De activiteiten worden met behulp van vragenlijsten, gesprekken,
observaties en eventuele tests in kaart gebracht.

 

 

 
   
  Start:

Wanneer de problemen in kaart zijn gebracht wordt bekeken welke droom we zullen najagen.
Dit kan de droom samen met de ergotherapeut zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook om door te verwijzen naar andere deskundigen.
 
   
  Behandeling:

Wanneer de droom start, worden doelen opgesteld.
Door middel van behandeling of training wordt vervolgens gewerkt
aan het verbeteren van de vaardigheden.
Dit kan vorm krijgen door bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur
en/of door verbetering van de (rand)voorwaarde.
 
   
  Advisering:

Naast de behandeling en training worden ook adviezen gegeven aan de client ( kind/volwassenen), de ouders,  de leerkracht
(na toestemming van client/ouders), partner, ... .
Deze kunnen nuttig zijn voor de verbetering van bepaalde vaardigheden en daarmee vaak ook de zelfstandigheid van de client.
Soms volstaat het geven van deze adviezen en is verdere behandeling overbodig.
 
   
  Evaluatie:

Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt geŽvalueerd of vooruitgang zichtbaar is. Deze evaluatie gebeurt door alle (direct) betrokken.
Aan de hand van deze evaluatie wordt besloten of meer ergotherapie eventueel raadzaam is en op welke wijze het traject wordt voortgezet. De bevindingen en eventuele aanbevelingen worden tevens kort gerapporteerd naar de verwijzende huisarts of specialist.